Značka „PŠOV“ – Zaměstnanecký blog

V České republice jsou desítky různých výchovných ústavů, desítky středisek výchovné péče a asi pět výchovně léčebných programů, včetně toho našeho. Jenže kolik z těchto zařízení poskytuje všechny zmíněné služby v jednom areálu?

Jsme školské zařízení. Rozhodli jsme se však dělat věci trochu jinak. Věříme totiž, že zkostnatělý byrokratický systém českého školství není dostatečně rozvinutý, aby mohl být pro veřejnost skutečným přínosem. Nechceme se však vést ani na vlně populistických trendů, máme vlastní filosofii práce. Zastáváme zejména tradiční přístupy – realizujeme je ale v duchu jednadvacátého století.

Vytvořili jsme proto mediální značku. Značku, která prezentuje jak obec, ve které sídlíme, tak i samotné zařízení. Značka „PŠOV“ se stává skutečným symbolem pro „ostrov naděje“ v současné společnosti, kterým se naše zařízení v posledních letech bezpochyby stalo. A nestojí za tím hrstka anonymních pracujících osob bez zájmu, ale skupina lidí, kteří zde realizují své sny, ambice a touhu pomáhat druhým. Skupina skutečných odborníků, specialistů z různých oblastí humanitních studií, skupina přátel pozitivně měnící život stovkám a tisícům klientů, kteří se do našeho zařízení dostávají.

Potřeba spojující celý náš team pak vyústila v další logický krok, jak se přiblížit těm, kteří s naší prací sympatizují, nebo těm, kteří naši pomoc potřebují. Rozhodli jsme se vytvořit zaměstnanecký blog. Velkou část úsilí věnujeme tomu, aby naše webové stránky byly přístupné, přehledné a přívětivé. Již před časem jsme expandovali i do sociálních sítí. To nám však nestačilo. Tento blog by se měl stát místem, kde ze stínu instituce vychází skutečné portréty a příběhy lidí, kteří za ní stojí.

Dovolte mi, abych vám srdečně poděkoval za to, že jste si udělali čas přečíst si první článek na našem blogu a pevně věřím, že váš zájem o nás s tím přinejmenším neskončí. Vězte, že uděláme vše pro to, aby veškerý zde v budoucnu publikovaný obsah byl pro vás nejen přínosem profesním, ale i osobním. Zároveň by mi bylo ctí zmínit, že názory vás čtenářů jsou pro nás motivací i kompasem, jenž nám ukazuje směr, kterým se nadále ubírat. V angličtině je pro to krásné spojení – „On Demand“ neboli „Na přání“. Nebojte se nám tedy v komentářích sdělit, co byste tu rádi viděli. Pokusíme se to splnit.