Jak na autogenní trénink – stručný návod

Abych dostál svému slibu z minulého článku, rozhodl jsem se vytvořit článek obsahující stručný návod, jak praktikovat autogenní trénink.

Značná výhoda všech podobných autoregulačních cvičení je ta, že k jejich vyzkoušení nepotřebujete nic jiného, než jen sami sebe, a maximálně trochu klidu, popř. trochu místa (po zdárném nácviku však nepotřebujete ani klid, a dokonce ani místo – můžete je v určité podobě praktikovat třeba při cestě metrem).

Pokračování textu Jak na autogenní trénink – stručný návod

Autogenní trénink jako autoregulační terapie v praxi

Žijeme v 21. století, které se vyznačuje krajně výkonově orientovanou společností, zejména v západním a prozápadním světě. Současné technologie se vyvíjejí tak, aby veškerá jejich aktivit a činnost byla stále efektivnější, rychlejší.

I díky tomuto procesnímu urychlování se nároky na společenské tempo neustále zvyšují. Nicméně nejslabším článkem tohoto řetězu je právě člověk. Ten však s tímto trendem nestíhá držet krok. Abychom mohli v současném světě uspět, je nám na bedra kladeno obrovské břímě, které nejen že musíme bez klopýtnutí nosit, dokonce s ním musíme běžet nekonečný maraton.

I člověk se stejně jako každý jiný stroj s rostoucí zátěží opotřebovává. Na rozdíl od běžného stroje je však člověk desítky tisíc let starým konceptem, neboť neprochází žádnou pravidelnou aktualizací, nevychází nové verze.

Možná i právě proto, že rychlost vývoje lidského druhu po té morfologické stránce nestíhá vývoj společenský a rozumový, obdařila nás příroda jednou úžasnou schopností, která nemá ve světě techniky obdoby. O této vlastnosti již věděli naši předci tisíce let před Kristem a my to dnes znovu pozvolna objevujeme – autoregulace.

Můžeme se pouze dohadovat, proč je této schopnosti věnováno tak málo prostoru a tak málo zájmu ze strany médií. Tlak farmaceutických společností zřejmě upřednostňuje jiné postupy, to by však bylo úplně na jiný článek.

V tomto článku bych si jednak dovolil představit ne každému známou techniku autogenního tréninku a poté ve zkratce vysvětlit její souvislost s naší prací.

Pokračování textu Autogenní trénink jako autoregulační terapie v praxi

Jste vůdčí typ osobnosti?

 

Vůdčí osobností rozumíme takového člověka, který se orientuje především na cíl a motivaci sebe samého. Charakteristickým znakem je touha po moci a snaha být vždy nejlepším. Vůdčí jedinci jsou preferováni při obsazování postů s koordinační nebo jinou řídící činností, od nichž se očekávají schopnosti a dovednosti úzce spjaté s prací v kolektivu a jeho usměrňováním, kreativita a preciznost a rychlost odvedené práce – to vše z principu platí pro vyšší management, pozice ředitelů a správců aj.

U člověka tohoto typu nejprve sledujeme několik úplně základních rysů chování. Jsou jimi zejména iniciativnost, rozhodnost, energičnost a úplná nezávislost. Potenciál pro vedoucí funkci se projeví nejobecněji již samotnými nonverbálními projevy. Mezi nejvýznamnější elementy, které dovedeme snadno rozpoznat, je udržování přímého očního kontaktu, silný a sebevědomý mluvený projev s rovným držením těla a vypjatou hrudí, brada směřuje vždy vodorovně se zemí. Částečný odraz těchto vlastností můžeme objevit i v pracovním prostředí – typický je velký uklizený stůl spojený s nepořádkem ve skříních, vystavování diplomů a trofejí, upravený a pečlivě vybraný oděv a hodinky. Při prvním seznámení zaujme silným a rychlým stiskem ruky.

Nejraději pracuje s grafy, obrazy, čísly a jasnými fakty. Úsilí věnuje hledání nejlepšího řešení pro daný problém. Užívá krátké holé věty, neodskakuje od tématu, poukazuje na konkrétní cíle. Žije přítomností a plánovanou budoucností a často si klade otázky: Co? Kdy?

Z vnitřních potřeb a očekávání je klíčové zejména přání rychlého výsledku, vybudování autority a moci, prestiž, hledání nových a rozličných aktivit. Během rozhovoru vedoucí typ podvědomě vyžaduje přímé odpovědi, jasné formulace. Nejvyšší odměnou mu bude vidina měřitelného výsledku, uznání ze strany druhých (rodiny/kolektivu) a v neposlední řadě také finanční ohodnocení. Často však naráží na problematiku výběru z několika nejasných voleb, nenechává za sebe rozhodovat a přísně využívá všechen čas, neiniciuje zrod nových osobních vztahů – vše čistě profesní. Sám neuznává nařizování ze strany druhých.

Vůdčí typ osobnosti je orientován na cíl, je náročný sám k sobě i ke svému okolí, při práci je rychlý, ve vztazích necitlivý, netrpělivý, tvrdý, má silné JÁ, miluje změny a spory. Je iritován nečinností a nad vším získává vlastní kontrolu.

Sedí tento popis i na Vás?