Pobytový program SVP – 1. Běh 2015

Středisko výchovné péče Pšov spouští dvouměsíční pobytový program pro děti do 18 let. Spuštěna bude koedukovaná skupina pro maximální počet 8 dětí. Datum nástupu byl stanoven na 1. října 2015, poslední den programu pak připadá na 30. listopadu 2015. Máte-li zájem o podobné služby, neváhejte nás kontaktovat.

Pět situací, kdy je vhodné vyhledat SVP (3. díl)

Ve třetím dílu této série se vžijeme do role pracovníků škol, kteří by mohli mít zájem o využití služeb střediska výchovné péče.

 1. V naší škole je problémová třída, se kterou si nikdo neví rady. Potíže s nimi narůstají, nikdo z učitelů je nemá rád
 2. Ve své třídě jsem si všimnul náznaků šikany, ale je těžké vše odhalit
 3. V mé třídě je jeden žák, který se ostatních straní. Nemyslím si, že by mu spolužáci ubližovali, ale něco ho trápí
 4. Jeden z žáků má výrazné potíže s učením, a to i tehdy, když se skutečně snaží odvést dobrý výkon
 5. Jeden z žáků je plachý, chodí špinavý, nepřipravený, ztrácí věci, občas vidím na jeho těle nějaké šrámy

Jste zaměstnanec školy a nacházíte se v některé z výše uvedených situací? Neváhejte nás kontaktovat, nově můžete o naše služby zažádat vyplněním jednoduché dotazníku a my se vám brzy ozveme.

„Chci změnu“

Abychom případným zájemcům o služby SVP ulehčili pomyslný „první krok“, rozhodli jsme se zprovoznit systém elektronické žádosti. Pokud máte jakýkoliv problém, se kterým vám může SVP pomoci, není nic jednoduššího, než vyplnit krátký dotazník a počkat, až se vám ozveme.

Hon na Beránka – Porada SVP

Dne 24. 3. 2015 jsme se sešli v příjemném prostředí salónku restaurace „Bílý beránek“ v Kadani k první poradě SVP mimo zdi zařízení. Pro přespolní účastníky byla již před zahájením připravena bojovka, která by se dala nazvat: Najdi si nás. Přestože většina z nás hledala symboliku bílého beránka, k úspěchu nás stoprocentně dovedl před vchodem zaparkovaný automobil vedoucího.

Pokračování textu Hon na Beránka – Porada SVP

Šikana učitelů z pohledu SVP (a jak o ní hovořil PhDr. Sáva Arabadžiev)

Již před sedmi lety se PhDr. Sáva Arabadžiev nebál otevřeně hovořit o věcech, o kterých i dnes mnozí odborníci neradi slyší. O tom, co si spousta lidí nepřipustí, co ředitelé škol přechází a skrývají. Problém, který se však i v současné společnosti vyskytuje ne zrovna sporadicky.

Reaguji tímto na článek vydaný mimo jiné v Učitelských novinách, pojednávající o fenoménu šikany. Šikany ze školního prostředí. Nicméně obětí není slabý žák, nýbrž sám učitel.

Uvolnění morálky v porevolučním období se stále více projevuje v chování mladé generace. Respekt z autority učitele a školy jako vzdělávací instituce již dávno vymizel.

Ve středisku výchovné péče se dostáváme do civilních škol takřka pravidelně – komunikujeme s učiteli, s výchovnými poradci, s řediteli. Současné naladění třídních kolektivů je spíše nepřátelské – takové, kdy se úhlavním nepřítelem stává pedagogický sbor. To, že školy rámcově stále fungují, je určitá setrvačnost, víceméně podpořená autoritou několika málo osob na každé škole – někdy ředitelem, jindy výchovným poradcem nebo zkušeným pedagogem. Zásadní překážkou se stává situace, kdy je učitel mající obdobný problém označen za „neschopného“.

Pedagog nemá žádné možnosti dítě zvládnout jinak, než svými dovednostmi v oblasti verbálních schopností, pedagogického umu a přirozené autority.

Stěžejním atributem při práci s problémovým neřešitelným kolektivem je vstup externistů. Situace může být mnohdy natolik vyhrocená, že již není možné ji dostatečně efektivně řešit vnitřními systémy. Vstup odborníků z poradenských pracovišť narušuje určitý zaběhnutý stereotyp. Navíc tyto organizace sdružují převážně speciální pedagogy, etopedy – tedy odborníky na práci s poruchami chování. Podobné poradenské a intervenční služby však nemají ve škole za úkol hodnotit kvalitu výchovně vzdělávacího procesu, nemají ani kritickou funkci. Spíše by měly být pomocnou rukou pro zaměstnance školy, která podpoří jejich vlastní autoritu.

Ve školství nás čeká složitá cesta. Učitelé mnohdy nevidí svoji pedagogickou činnost jako perspektivní a jako poslání ji vnímá už jen malý zlomek pedagogických pracovníků. Ředitelé škol také složitě, někdy i marně hledají nástroje, které by jim pomohly pedagogy motivovat.

V souvislosti s touto problematikou nabízejí odborné vstupy do škol a do konkrétních tříd různé instituce – a to v různé podobě, v rozličném rozsahu a ve velmi rozdílné kvalitě. Je důležité vyhledat tu nejvhodnější pomoc a nenechat se odradit již předchozími neúspěšnými spolupracemi. Také je vhodné zvážit jaký typ konkrétní služby je pro daný pedagogický personál nejlepší – někdy stačí odborná beseda, která nasměruje myšlení zaměstnanců správným směrem, jindy je zas nutná intenzivní systematická práce s daným dětským kolektivem.

Abychom mohli eliminovat šikanu učitelů, nesmíme přehlížet především šikanu mezi dětmi. Přechodový můstek od šikany dětí, k šikaně dospělých je jen velice neznatelný. Agresoři, jako tvůrci šikanujícího prostředí jsou obvykle velice sociálně zdatní a v souvislosti s nedostatkem empatie a citovou plochostí, velmi dobře odhadují a působí na slabé stránky obětí. V tomto případě i pedagogů.

Rozhodně doporučuji si pročíst celý článek o šikaně učitelů a v případě, že se vás tato problematika jakkoliv týká, neváhejte nás kontaktovat a podělit se s námi o váš problém. Nezávazně.

Pět situací, kdy je vhodné vyhledat SVP (2. díl)

 1. Vaše dítě se sebepoškozuje nebo se opakovaně pokusilo o sebevraždu (řezání se do rukou, stehen aj.)
 2. Vaše dítě utíká z domova, toulá se venku, navštěvuje nevhodnou partu (toulání se po parcích a po městě)
 3. Vaše dítě vykazuje problémy s učením, snaží se, ale stejně není schopné dosáhnout uspokojivých výsledků
 4. Pociťujete, že komunikace s vaším dítětem není na dostatečné úrovni, odcizili jste se vzájemně a máte potíže k sobě nalézt cestu
 5. Vlivem potíží s dítětem procházíte partnerskou krizí (popř. manželskou), v domácnosti je dusno

Potýkáte se s obdobnými potížemi? Neváhejte nás kontaktovat a konzultujte s námi svůj problém. Včasná intervence minimalizuje riziko rozvoje dalších potíží.

Pět situací, kdy je vhodné vyhledat SVP (1. díl)

 1. Vaše dítě je obětí nebo iniciátorem šikany, potýká se s agresivitou vůči okolí nebo vůči své osobě
 2. Vaše dítě má potíže se školním prospěchem, dochází k nepochopitelnému zhoršování, nosí ze školy poznámky, propadá
 3. Vaše dítě experimentuje s různými typy omamných a psychotropních látek, občas přichází domu podnapilé, zneužívá tabákové výrobky
 4. Vaše dítě nerespektuje autority (rodiče, učitele aj.), je vzdorovité, hádavé, nedbá vašich pokynů
 5. Vaše dítě chodí za školu, chová se podivně, je nepřístupné, máte pocit, jakoby něco tajilo

Zaznamenali jste u svého potomka nebo u svěřené osoby některé výše uvedené příznaky? Neváhejte nás kontaktovat a konzultujte s námi svůj problém. Včasná intervence minimalizuje riziko rozvoje dalších potíží.

24. března 2015 proběhne porada SVP

Středisko výchovné péče pořádá 24. března 2015 uzavřenou celodenní poradu pro své pracovníky. Máte-li jakýkoliv dotaz nebo námět na téma, které by mělo být našimi zaměstnanci projednáno, neváhejte nás kontaktovat. O veřejných výstupech z porady vás budeme informovat.

Průběžná statistika SVP (Prosinec 2014 – Březen 2015)

Rozhodli jsme se pravidelně publikovat průběžné statistiky z provozu střediska výchovné péče. Konkrétní čísla vám mohou pomoci vytvořit si přehled o tom, jakým způsobem naše zařízení funguje a jaká je jeho reálná vytíženost.

V období od prosince 2014 do současnosti jsme:

 • Přijali 24 klientů do ambulantního oddělení
 • Přijali 4 klienty do stacionárního oddělení
 • Provedli 18 psychologických a speciálně-pedagogických vyšetření
 • Provedli přes 50 terapeutických sezení s klienty
 • Provedli přes 50 pohovorů s dětmi na základních školách
 • Realizovali 9 preventivních programů pro základní školy

První kvartál roku 2015 (ještě neukončený) se nesl zejména v duchu terénních činností, nejčastěji formou přednášek a preventivních programů. Dá se to přisuzovat snaze škol vylepšit naladění tříd do druhého pololetí. Zároveň to také poukazuje na fakt, že problematika školní kázně a atmosféry ve školách, často i na prvních stupních základních škol, je aktuální a zjevně se zhoršující, nicméně časná intervence může tyto problémy téměř vždy efektivně snižovat na přijatelnou úroveň.

Co se týká provozu ambulantního a stacionárního oddělení, jejich vytíženost se den ode dne zvyšuje, přesto se však organizačně snažíme o zajištění absolutní dostupnosti a co nejkratších čekacích dob.

Třetí stacionární běh pro rok 2015 bude spuštěn 1. dubna 2015. Bude koncipován jako koedukovaná uzavřená skupina. Jeho trvání bude jeden kalendářní měsíc. Máte-li zájem o zařazení svého dítěte do tohoto programu, neváhejte nás co nejdříve kontaktovat.