Nebát se a pomáhat!

Možná jsem motto prvního československého prezidenta trochu pomotal, nicméně takto více vyjadřuje to, jakým způsobem pracujeme. Věřím, že mi to bude odpuštěno.

Zasvětit byť jen část svého života pomoci druhým je krok, který člověka změní. Bez výjimky. Ono totiž pomoc druhým není ani tak prací, jako posláním.

Když jsme zřizovali středisko výchovné péče, nevěděli jsme do čeho přesně jdeme. Měli jsme četné teoretické znalosti, praktické zkušenosti s prací s poruchami chování, dokonce jsme měli i přehled o tom, jak fungují jiná střediska. Ale stále u nás přetrvával dojem, že bychom chtěli nabídnout ještě něco trochu jiného, než je v Čechách běžně nabízeno.

Jak zmiňuji i v úvodním článku, přeci jen jsme se nakonec vydali jinou cestou. Naším cílem bylo vytvořit organizaci, která je zaštítěna autoritou MŠMT, která postupuje v souladu se všemi platnými zákony a normami, ale která přináší do oblasti primární prevence trochu čerstvého vzduchu.

Nechtěli jsme být tuctovým školským poradenským pracovištěm. Od tohoto tu jsou přeci jen zařízení jiná. Chtěli jsme být moderním, progresivním terapeutickým centrem. A toho se nám nakonec podařilo dosáhnout.

Již po několika měsících zkušebního provozu k nám pravidelně dochází desítky klientů, z nichž velká část již většinu svých problémů vyřešila. A cíleně užívám pojem vyřešila. My jsme si nechtěli převzít roli „spasitele“, nýbrž roli odborného rádce, kouče, který provází klienty a jejich rodiny v náročném období života a cílenou terapeutickou prací je směřuje k lepšímu životu. A to se nám, díkybohu, zatím daří.

Pokračování textu Nebát se a pomáhat!

Značka „PŠOV“ – Zaměstnanecký blog

V České republice jsou desítky různých výchovných ústavů, desítky středisek výchovné péče a asi pět výchovně léčebných programů, včetně toho našeho. Jenže kolik z těchto zařízení poskytuje všechny zmíněné služby v jednom areálu?

Jsme školské zařízení. Rozhodli jsme se však dělat věci trochu jinak. Věříme totiž, že zkostnatělý byrokratický systém českého školství není dostatečně rozvinutý, aby mohl být pro veřejnost skutečným přínosem. Nechceme se však vést ani na vlně populistických trendů, máme vlastní filosofii práce. Zastáváme zejména tradiční přístupy – realizujeme je ale v duchu jednadvacátého století.

Vytvořili jsme proto mediální značku. Značku, která prezentuje jak obec, ve které sídlíme, tak i samotné zařízení. Značka „PŠOV“ se stává skutečným symbolem pro „ostrov naděje“ v současné společnosti, kterým se naše zařízení v posledních letech bezpochyby stalo. A nestojí za tím hrstka anonymních pracujících osob bez zájmu, ale skupina lidí, kteří zde realizují své sny, ambice a touhu pomáhat druhým. Skupina skutečných odborníků, specialistů z různých oblastí humanitních studií, skupina přátel pozitivně měnící život stovkám a tisícům klientů, kteří se do našeho zařízení dostávají.

Potřeba spojující celý náš team pak vyústila v další logický krok, jak se přiblížit těm, kteří s naší prací sympatizují, nebo těm, kteří naši pomoc potřebují. Rozhodli jsme se vytvořit zaměstnanecký blog. Velkou část úsilí věnujeme tomu, aby naše webové stránky byly přístupné, přehledné a přívětivé. Již před časem jsme expandovali i do sociálních sítí. To nám však nestačilo. Tento blog by se měl stát místem, kde ze stínu instituce vychází skutečné portréty a příběhy lidí, kteří za ní stojí.

Dovolte mi, abych vám srdečně poděkoval za to, že jste si udělali čas přečíst si první článek na našem blogu a pevně věřím, že váš zájem o nás s tím přinejmenším neskončí. Vězte, že uděláme vše pro to, aby veškerý zde v budoucnu publikovaný obsah byl pro vás nejen přínosem profesním, ale i osobním. Zároveň by mi bylo ctí zmínit, že názory vás čtenářů jsou pro nás motivací i kompasem, jenž nám ukazuje směr, kterým se nadále ubírat. V angličtině je pro to krásné spojení – „On Demand“ neboli „Na přání“. Nebojte se nám tedy v komentářích sdělit, co byste tu rádi viděli. Pokusíme se to splnit.