Pobytový program SVP – 1. Běh 2015

Středisko výchovné péče Pšov spouští dvouměsíční pobytový program pro děti do 18 let. Spuštěna bude koedukovaná skupina pro maximální počet 8 dětí. Datum nástupu byl stanoven na 1. října 2015, poslední den programu pak připadá na 30. listopadu 2015. Máte-li zájem o podobné služby, neváhejte nás kontaktovat.

„Chci změnu“

Abychom případným zájemcům o služby SVP ulehčili pomyslný „první krok“, rozhodli jsme se zprovoznit systém elektronické žádosti. Pokud máte jakýkoliv problém, se kterým vám může SVP pomoci, není nic jednoduššího, než vyplnit krátký dotazník a počkat, až se vám ozveme.

24. března 2015 proběhne porada SVP

Středisko výchovné péče pořádá 24. března 2015 uzavřenou celodenní poradu pro své pracovníky. Máte-li jakýkoliv dotaz nebo námět na téma, které by mělo být našimi zaměstnanci projednáno, neváhejte nás kontaktovat. O veřejných výstupech z porady vás budeme informovat.

Průběžná statistika SVP (Prosinec 2014 – Březen 2015)

Rozhodli jsme se pravidelně publikovat průběžné statistiky z provozu střediska výchovné péče. Konkrétní čísla vám mohou pomoci vytvořit si přehled o tom, jakým způsobem naše zařízení funguje a jaká je jeho reálná vytíženost.

V období od prosince 2014 do současnosti jsme:

  • Přijali 24 klientů do ambulantního oddělení
  • Přijali 4 klienty do stacionárního oddělení
  • Provedli 18 psychologických a speciálně-pedagogických vyšetření
  • Provedli přes 50 terapeutických sezení s klienty
  • Provedli přes 50 pohovorů s dětmi na základních školách
  • Realizovali 9 preventivních programů pro základní školy

První kvartál roku 2015 (ještě neukončený) se nesl zejména v duchu terénních činností, nejčastěji formou přednášek a preventivních programů. Dá se to přisuzovat snaze škol vylepšit naladění tříd do druhého pololetí. Zároveň to také poukazuje na fakt, že problematika školní kázně a atmosféry ve školách, často i na prvních stupních základních škol, je aktuální a zjevně se zhoršující, nicméně časná intervence může tyto problémy téměř vždy efektivně snižovat na přijatelnou úroveň.

Co se týká provozu ambulantního a stacionárního oddělení, jejich vytíženost se den ode dne zvyšuje, přesto se však organizačně snažíme o zajištění absolutní dostupnosti a co nejkratších čekacích dob.

Třetí stacionární běh pro rok 2015 bude spuštěn 1. dubna 2015. Bude koncipován jako koedukovaná uzavřená skupina. Jeho trvání bude jeden kalendářní měsíc. Máte-li zájem o zařazení svého dítěte do tohoto programu, neváhejte nás co nejdříve kontaktovat.