Pět situací, kdy je vhodné vyhledat SVP (3. díl)

Ve třetím dílu této série se vžijeme do role pracovníků škol, kteří by mohli mít zájem o využití služeb střediska výchovné péče.

 1. V naší škole je problémová třída, se kterou si nikdo neví rady. Potíže s nimi narůstají, nikdo z učitelů je nemá rád
 2. Ve své třídě jsem si všimnul náznaků šikany, ale je těžké vše odhalit
 3. V mé třídě je jeden žák, který se ostatních straní. Nemyslím si, že by mu spolužáci ubližovali, ale něco ho trápí
 4. Jeden z žáků má výrazné potíže s učením, a to i tehdy, když se skutečně snaží odvést dobrý výkon
 5. Jeden z žáků je plachý, chodí špinavý, nepřipravený, ztrácí věci, občas vidím na jeho těle nějaké šrámy

Jste zaměstnanec školy a nacházíte se v některé z výše uvedených situací? Neváhejte nás kontaktovat, nově můžete o naše služby zažádat vyplněním jednoduché dotazníku a my se vám brzy ozveme.

Pět situací, kdy je vhodné vyhledat SVP (2. díl)

 1. Vaše dítě se sebepoškozuje nebo se opakovaně pokusilo o sebevraždu (řezání se do rukou, stehen aj.)
 2. Vaše dítě utíká z domova, toulá se venku, navštěvuje nevhodnou partu (toulání se po parcích a po městě)
 3. Vaše dítě vykazuje problémy s učením, snaží se, ale stejně není schopné dosáhnout uspokojivých výsledků
 4. Pociťujete, že komunikace s vaším dítětem není na dostatečné úrovni, odcizili jste se vzájemně a máte potíže k sobě nalézt cestu
 5. Vlivem potíží s dítětem procházíte partnerskou krizí (popř. manželskou), v domácnosti je dusno

Potýkáte se s obdobnými potížemi? Neváhejte nás kontaktovat a konzultujte s námi svůj problém. Včasná intervence minimalizuje riziko rozvoje dalších potíží.

Pět situací, kdy je vhodné vyhledat SVP (1. díl)

 1. Vaše dítě je obětí nebo iniciátorem šikany, potýká se s agresivitou vůči okolí nebo vůči své osobě
 2. Vaše dítě má potíže se školním prospěchem, dochází k nepochopitelnému zhoršování, nosí ze školy poznámky, propadá
 3. Vaše dítě experimentuje s různými typy omamných a psychotropních látek, občas přichází domu podnapilé, zneužívá tabákové výrobky
 4. Vaše dítě nerespektuje autority (rodiče, učitele aj.), je vzdorovité, hádavé, nedbá vašich pokynů
 5. Vaše dítě chodí za školu, chová se podivně, je nepřístupné, máte pocit, jakoby něco tajilo

Zaznamenali jste u svého potomka nebo u svěřené osoby některé výše uvedené příznaky? Neváhejte nás kontaktovat a konzultujte s námi svůj problém. Včasná intervence minimalizuje riziko rozvoje dalších potíží.