Jste vůdčí typ osobnosti?

 

Vůdčí osobností rozumíme takového člověka, který se orientuje především na cíl a motivaci sebe samého. Charakteristickým znakem je touha po moci a snaha být vždy nejlepším. Vůdčí jedinci jsou preferováni při obsazování postů s koordinační nebo jinou řídící činností, od nichž se očekávají schopnosti a dovednosti úzce spjaté s prací v kolektivu a jeho usměrňováním, kreativita a preciznost a rychlost odvedené práce – to vše z principu platí pro vyšší management, pozice ředitelů a správců aj.

U člověka tohoto typu nejprve sledujeme několik úplně základních rysů chování. Jsou jimi zejména iniciativnost, rozhodnost, energičnost a úplná nezávislost. Potenciál pro vedoucí funkci se projeví nejobecněji již samotnými nonverbálními projevy. Mezi nejvýznamnější elementy, které dovedeme snadno rozpoznat, je udržování přímého očního kontaktu, silný a sebevědomý mluvený projev s rovným držením těla a vypjatou hrudí, brada směřuje vždy vodorovně se zemí. Částečný odraz těchto vlastností můžeme objevit i v pracovním prostředí – typický je velký uklizený stůl spojený s nepořádkem ve skříních, vystavování diplomů a trofejí, upravený a pečlivě vybraný oděv a hodinky. Při prvním seznámení zaujme silným a rychlým stiskem ruky.

Nejraději pracuje s grafy, obrazy, čísly a jasnými fakty. Úsilí věnuje hledání nejlepšího řešení pro daný problém. Užívá krátké holé věty, neodskakuje od tématu, poukazuje na konkrétní cíle. Žije přítomností a plánovanou budoucností a často si klade otázky: Co? Kdy?

Z vnitřních potřeb a očekávání je klíčové zejména přání rychlého výsledku, vybudování autority a moci, prestiž, hledání nových a rozličných aktivit. Během rozhovoru vedoucí typ podvědomě vyžaduje přímé odpovědi, jasné formulace. Nejvyšší odměnou mu bude vidina měřitelného výsledku, uznání ze strany druhých (rodiny/kolektivu) a v neposlední řadě také finanční ohodnocení. Často však naráží na problematiku výběru z několika nejasných voleb, nenechává za sebe rozhodovat a přísně využívá všechen čas, neiniciuje zrod nových osobních vztahů – vše čistě profesní. Sám neuznává nařizování ze strany druhých.

Vůdčí typ osobnosti je orientován na cíl, je náročný sám k sobě i ke svému okolí, při práci je rychlý, ve vztazích necitlivý, netrpělivý, tvrdý, má silné JÁ, miluje změny a spory. Je iritován nečinností a nad vším získává vlastní kontrolu.

Sedí tento popis i na Vás?

Autor

Sáva Arabadžiev

Ve Výchovném ústavu v Pšově pracuji od roku 2012, nejprve jako pedagog volného času, od roku 2014 pak jako vedoucí Střediska výchovné péče. Dále zde působím jako správce webových stránek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *